Reference | Threshold

Reference

…….Rodina? Ale kdepak, to jsou moji klienti.

O dosavadní práci Thresholdu vypovídají reference našich klientů. Níže uvádíme společnosti, které využívají nebo využívali našich služeb v rámci celofiremního jazykového vzdělávání. Věříme, že si učiníte lepší představu o rozmanitosti našich projektů a poskytovaném jazykovém vzdělávání pro klienty z různých oborů.

Konkrétní seznam firem Vám na vyžádání rádi zašleme.

Pro další informace se prosím obracejte na pana Leoše Mauera (leos.mauer@threshold.cz; 734 850 461)