Profil společnosti | Threshold

Profil společnosti

„Jazykovou školu Threshold Training Associates jsem založila hned po absolvování magisterského studia anglistiky a bohemistiky na FFUK v roce 1995, společně s britským obchodním partnerem. Jméno školy odráží tehdejší záměr partnera zůstat v kontaktu s Anglií a angličtinou a mojí potřebu vnést do názvu i podnikání český rozměr, což se mi podařilo ve formě legendy o založení Prahy.  Od r. 2005 vedeme Threshold s manželem. Kvalita jazykových služeb je pro nás prvořadá, v této oblasti se angažujeme i nad rámec naší školy prací pro Asociaci certifikovaných jazykových škol (ACERT), kde jsme oba certifikovanými inspektory. Společně s naším týmem věnujeme škole hodně času a energie a velmi si ceníme našeho dobrého jména u klientů, lektorů i u konkurence.“

Zaměřujeme se především na firemní klientelu, ale vyučujeme rovněž v kurzech pro veřejnost. Specializujeme se na výuku všeobecného, akademického, obchodního a profesního jazyka.

Nabídka našich kurzů a služeb vychází z požadavků a potřeb klientů a navrhujeme takové vzdělávací programy, které motivují studenty k dosažení výsledků a zaručují rychlý posun ve výuce.

Starat se o vás bude náš profesionální tým, jehož cílem je váš pokrok, spokojenost a prvotřídní zážitek z lekcí.

Mezi našimi zákazníky je mnoho prestižních společností, menších, středních i těch velkých, pro které často jako výhradní školitel flexibilně zajišťujeme služby s celorepublikovým pokrytím. Dlouhodobá spolupráce s řadou z nich je potvrzením naší kvality.

Naším posláním je poskytovat konzistentní, dlouhodobé a vysoce kvalitní jazykové služby všem našim studentům. Být respektovaným partnerem pro naše klienty a důvěryhodným a vyhledávaným zaměstnavatelem pro učitele. Spolupracovat, pokud je to možné, s dalšími jazykovými školami, abychom zlepšili kvalitu naší práce a zvýšili status naší profese.

Věříme, že znalosti získané v jazykové škole Threshold jsou obohacením života našich studentů a přispívají k postupu v jejich profesní kariéře.

Nezapomeňte, že stejně jako u většiny vědomostí,
je důležité získané znalosti cizího jazyka používat,
nebo o ně přijdete ☺.

S úctou Mgr. Jitka Blažková, ředitelka školy

V roce 2023 dochází k čerpání dotace z Výzvy č. 0381 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru s názvem: Threshold_Kreativní voucher.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky.
 
 .