Přijímací řízení | Threshold

Přijímací řízení

U lektorských pozic se přijímací řízení sestává ze tří částí, během kterých musí lektor prokázat požadovanou kvalifikaci a praxi:

  • osobní pohovor v anglickém nebo českém jazyce, případně dle aktuálních požadavků na jazyk
  • ukázková hodina (15 - 20 minut) 
  • gramaticko-metodologický test

Obsah jednotlivých částí se v detailu liší v závislosti na požadované kvalifikaci a jazyce. Dále požadujeme kopie dokladů o vzdělání, kopii životopisu a pokud možno i reference z předchozí praxe.

Očekáváme flexibilitu, spolehlivost, příjemné a profesionální vystupování, nadšení pro jazyk a jeho výuku, tvořivost a snahu vyjít klientovi vstříc.

Nabízíme vynikající zázemí, přátelskou a tvůrčí atmosféru, bohatou knihovnu včetně materiálů v elektronické podobě, metodickou podporu, možnosti dalšího vzdělávání, profesní růst a další.