Kurzy pro děti | Threshold

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti a starší školáky (teenagery) jsou svou náplní přizpůsobeny příslušné věkové kategorii.

Cizí jazyky děti i dospívající učíme aktivní a hravou formou, která přispívá ke zvýšení motivace ke studiu.

Výuka dětí předškolního věku probíhá pomocí flash cards, moderní audio a video techniky, stavebnice, pexesa, hraček a pomocí anglických učebnic pro děti.

Pro všechny stupně pokročilosti využíváme moderní učebnice zvolené metodikem doplněné vlastními materiály.

Velmi se soustředíme na výběr lektora, který mimo svých pedagogických schopností musí mít i správnou dávku osobnostních předpokladů pro tuto práci.

Délka semestru: 16 – 18 týdnů (září - leden, únor - červen)

Počet studentů ve skupině: Standard 4-10.

Počet studentů v MINI skupince 3-5.

Angličtina pro předškoláky 

Dětem pomůžeme proniknout do tajů cizího jazyka formou her, kreslení, písniček a pohádek. Veškeré činnosti a témata na sebe navazují a prolínají se. Děti prožijí zábavné setkání, při němž se učí základům angličtiny. Kurzy povede velmi zkušená lektorka Hana, která má dlouholetou praxi s prací s takto malými dětmi.

Angličtina pro školáky a teenagery s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím

Nabízíme kurzy pro žáky 1. i 2. stupně základní školy, včetně starších ročníků, které čekají přijímací zkoušky na střední školy.
Máme vypsané skupinové lekce i pro středoškoláky.

Letos jako novinku nabízíme  i přípravné kurzy na  Cambridgskou zkoušku FCE (úroveň B2) nebo CAE (úroveň C1). To ocení nejen dospělí ve svém zaměstnání, ale i studenti, kteří budou moc certifikát uplatnit ve škole kde studují  a "vyhnou" se tak maturitní zkoušce z AJ. Stačí jenom zjistit jakou zkoušku která střední škola uznává!

Náplň kurzů se liší podle věku, pokročilosti a potřeb žáků.
Nejčastěji je zaměřena na rozvoj komunikace a dalších dovedností, na které nezbývá ve škole dostatek času. Prostor je ale věnován i opakování gramatiky, jejímu procvičení a upevnění.
Výběrem pestrých aktivit usilujeme o podchycení zájmu účastníků a jejich motivaci pro studium cizích jazyků.
Pro všechny stupně pokročilosti a věkové skupiny používáme moderní učebnice doplněné vlastními materiály.

Němčina pro děti

I kurzy němčiny jsou uzpůsobeny věku a pokročilosti účastníků.
A stejně jako v případě angličtiny je jejich hlavním cílem rozvíjet přitažlivou formou komunikační dovednosti dětí, schopnost uplatnění znalostí dříve nabytých i nových v praxi a podněcovat zájem dětí o učení se cizím jazykům.

Nabídka kurzů pro školní rok 2022/2023

  • angličtina pro 1. a 2. třídu: koná se na ZŠ V Remízku (v závislosti na rekonstrukci školní jídelny)
  • angličtina pro nejmenší děti (3-4 roky) a předškoláky (5 - 6 let) v jazykové škole Threshold (Trnkovo nám.)
  • angličtina pro starší děti/školáky, přípravné kurzy na zkoušky: kurzy jsou v jazykové škole Threshold (Trnkovo nám.)

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Uvítáme také Vaše podněty k naší nabídce.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na shledanou!