Kurzy pro děti | Threshold

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti a starší školáky (teenagery) jsou svou náplní přizpůsobeny příslušné věkové kategorii.

Cizí jazyky děti i dospívající učíme aktivní a hravou formou, která přispívá ke zvýšení motivace ke studiu.

Výuka dětí předškolního věku probíhá pomocí flash cards, moderní audio a video techniky, stavebnice, pexesa, hraček a pomocí anglických učebnic pro děti.

Pro všechny stupně pokročilosti využíváme moderní učebnice zvolené metodikem doplněné vlastními materiály.

Velmi se soustředíme na výběr lektora, který mimo svých pedagogických schopností musí mít i správnou dávku osobnostních předpokladů pro tuto práci.

Délka semestru: 15 – 18 týdnů (září - leden, únor - červen)

Počet studentů ve skupině: 4-10

Angličtina pro předškoláky (v tomto semestru neplánujeme otevřít)

Dětem pomůžeme proniknout do tajů cizího jazyka formou her, kreslení, písniček a pohádek. Veškeré činnosti a témata na sebe navazují a prolínají se. Děti prožijí zábavné setkání, při němž se učí základům angličtiny.

Angličtina pro školáky a teenagery s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím

Nabízíme kurzy pro žáky 1. i 2. stupně základní školy, včetně starších ročníků, které čekají přijímací zkoušky na střední školy.
Máme vypsané skupinové lekce i pro středoškoláky.

Náplň kurzů se liší podle věku, pokročilosti a potřeb žáků.
Nejčastěji je zaměřena na rozvoj komunikace a dalších dovedností, na které nezbývá ve škole dostatek času. Prostor je ale věnován i opakování gramatiky, jejímu procvičení a upevnění.
Výběrem pestrých aktivit usilujeme o podchycení zájmu účastníků a jejich motivaci pro studium cizích jazyků.
Pro všechny stupně pokročilosti a věkové skupiny používáme moderní učebnice doplněné vlastními materiály.

Němčina pro děti

I kurzy němčiny jsou uzpůsobeny věku a pokročilosti účastníků.
A stejně jako v případě angličtiny je jejich hlavním cílem rozvíjet přitažlivou formou komunikační dovednosti dětí, schopnost uplatnění znalostí dříve nabytých i nových v praxi a podněcovat zájem dětí o učení se cizím jazykům.

Nabídka kurzů pro školní rok 2020/2021

  • angličtina pro 1. a 2. třídu: koná se na ZŠ V Remízku
  • angličtina pro starší děti/školáky: kurzy jsou v jazykové škole Threshold (Trnkovo nám.)

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Uvítáme také Vaše podněty k naší nabídce.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na shledanou!