Obecný jazyk | Threshold

Obecný jazyk

Jazykové zkoušky ze obecného jazyka dle úrovní

Příprava na zkoušku TORFL

Systém testování zahrnuje následující úrovně znalosti ruského jazyka a jim odpovídající testy z ruského jazyka pro cizince (TRJC):

Druh dílčího testu

Elementární úroveň

Základní úroveň

1. úroveň (ТORFL-1)

2. úroveň (ТORFL-2)

3. úroveň (ТORFL-3)

4. úroveň (ТORFL-4)

Slovní zásoba a gramatika

50 min.

50 min.

60 min.

90 min.

90 min.

60 min.

Čtení

50 min.

50 min.

50 min.

60 min.

90 min.

60 min.

Poslech

30 min.

35 min.

35 min.

40 min.

30 min.

50 min.

Psaní

50 min.

50 min.

60 min.

55 min.

60 min.

80 min.

Konverzace

30 min.

25 min.

25 min.

25 min.

25 min.

45 min.

Celková doba trvání testu

3 hod. 30 min.

3 hod. 30 min.

3 hod. 50 min.

4 hod. 35 min.

4 hod. 55 min.

4 hod. 55 min.

Minimální výsledek pro získání certifikátu

66%

66%

66%

66%

66%

66%

Úroveň A1

TEU

Certifikát svědčí o tom, že kandidát je schopen uspokojovat jednoduché sdělovací potřeby v ohraničeném počtu každodenních, sociálně-kulturních a učebních sfér komunikace.

Úroveň A2

TZU 

Certifikát svědčí o dosažení počáteční úrovně znalosti jazyka, která umožňuje zájemci uspokojovat své základní sdělovací potřeby v ohraničeném počtu každodenních, sociálně-kulturních sfér komunikace.

Úroveň B1

TORFL-1

Certifikát svědčí o tom, že bylo dosaženo střední úrovně znalosti jazyka, která umožňuje zájemci uspokojovat své hlavní sdělovací potřeby v každodenních, sociálně-kulturních, učebně-profesionálních sférách komunikace. Získání tohoto certifikátu je podmínkou pro zápis na vysoké školy Ruské federace.

Úroveň B2

ТORFL-2

Byla dosažena dostatečně vysoká úroveň znalosti jazyka, která umožňuje zájemci uspokojovat své sdělovací potřeby ve všech sférách komunikace, vykonávat profesionální činnost v ruském jazyce na pozici odborníka v oblasti humanitní, inženýrsko-technické a přírodovědecké.

Úroveň C1

TORFL-3

Byla dosažena vysoká úroveň znalosti jazyka ve všech sférách komunikace, která umožňuje vykonávat profesionální činnost v ruském jazyce na pozici filologa, překladatele, redaktora, novináře, diplomata či manažera v ruskojazyčném kolektivu.

Úroveň C2

TORFL-4

Bylo dosaženo plynulé znalosti ruského jazyka, která je blízká úrovni rodilého mluvčího. Tento certifikát je podmínkou pro získání diplomu magistra a kandidáta filologických věd, jež opravňují ke všem úrovním pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti ruského jazyka.