Obchodní jazyk | Threshold

Obchodní jazyk

Zkoušky ruského jazyka pro obchodní komunikaci

Úroveň 1 (B1)

Adaptační úroveň znalosti ruského jazyka pro každodenní a obchodní komunikaci. Úspěšný průběh testování na dané úrovni svědčí o tom, že testovaný může komunikovat v ruském jazyce v omezeném počtu situací každodenní a obchodní komunikace.

Úroveň 2 (B2)

Základní úroveň znalosti ruského jazyka pro každodenní a obchodní komunikaci. Úspěšný průběh testování na dané úrovni svědčí o tom, že testovaný může komunikovat v ruském jazyce ve sféře profesionální v rámci rozšířené střední úrovně.

Úroveň 3 (C1 - C2)

Vysoká úroveň znalosti ruského jazyka pro každodenní a obchodní komunikaci. Úspěšný průběh testování na dané úrovni svědčí o tom, že testovaný má vysokou úroveň sdělovací kompetence, která mu umožňuje plynule komunikovat při řešení širokého okruhu profesionálních úkolů.

Druh dílčího testu

1.úroveň

2.úroveň

3.úroveň

Poslech

30 min.

30 min.

30 min.

Slovní zásoba a gramatika

60 min.

40 min.

30 min.

Čtení

35 min.

40 min.

80 min.

Psaní

60 min.

60 min.

40 min.

Konverzace

20 min.

20 min.

25 min.

Celková doba trvání testu

3 hod. 25 min

3 hod. 10 min

3 hod. 25 min

Minimální výsledek pro získání certifikátu

66%

66%

66%