Zkoušky z ruštiny | Threshold

Zkoušky z ruštiny

Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka jsou organizovány Ruským střediskem vědy a kultury. Samotná zkouška je potom zkoušena a hodnocena komisí Moskevské státní univerzity M. Lomonosova. Jednotlivé zkoušky jsou rozděleny do 6 jazykových úrovní všeobecného jazyka a do 3 úrovní pro znalost obchodního ruského jazyka. Po úspěšném složení zkoušky, student obdrží mezinárodně uznávaný certifikát TORFL (Test of Russian as a Foreign Language). Všechny vydané certifikáty jsou uznávány ALTE (Evropskou asociací pro jazykové testování.

Přehled zkoušek Ruského střediska vědy a kultury dle úrovní

Zkoušky ze všeobecného jazyka
Úroveň A1TEU
Úroveň A2TZU
Úroveň B1TORFL-1
Úroveň B2TORFL-2
Úroveň C1TORFL-3
Úroveň C2TORFL-4

 

Zkoušky z obchodního jazyka
B1Úroveň 1
B2Úroveň 2
C1 – C2Úroveň 3

Uznávání

Certifikát a potvrzení, které jsou vydávány podle výsledků testování, nemají promlčovaní lhůtu a nezávisle na místě jejich vydání platí shodně na celém území Ruské federace jak pro ruské úřady, tak i organizace v zahraničí. Na některých zahraničních vysokých školách včetně České republiky, je certifikát 2. úrovně přijímán jako dokument o znalosti cizího jazyka.

Struktura testů

Testy napříč všemi úrovněmi se skládají z pěti části:

  1. slovní zásoba a gramatika
  2. čtení
  3. psaní
  4. poslech
  5. konverzace

Cena jednotlivých zkoušek se řídí aktuálním ceníkem Ruského střediska vědy a kultury. Aktuální ceník naleznete zde.