TOEIC Speaking and Writing | Threshold

TOEIC Speaking and Writing

Zkouška Speaking and Writting je zvláštní zkouškou TOEIC, která je prováděna na počítači v oficiálním zkušebním centru a testuje pokročilost studenta v ústním a písemném projevu. Jedná se o doplnění testu TOEIC Listening and Reading. Toto doplnění bylo iniciováno potřebou trhu testovat aktivní dovednosti studenta.
Tato zkouška je využívána firmami jako doplnění pro úplné hodnocení zaměstnance v části konverzace a psaní.

Speaking

  • čtení nahlas
  • popis fotografií / obrázku
  • odpovídání na otázky
  • logičnost vyjadřování
  • návrh řešení
  • vyjádření názoru na určité téma

Tato část zkoušky obsahuje 11 otázek, je na ni vyhrazeno 20 minut.

Writing

  • popis fotografií / obrázků
  • odpovídání na prosbu nebo doporučení
  • vyjádření názoru
  • krátké rozhovory

Tato část zkoušky obsahuje 8 otázek, je na ni vyhrazeno 60 minut.

 

Hodnocení zkoušek TOEIC a zařazení do příslušné jazykové úrovně najdete zde.

Ceník zkoušek naleznete zde.