Balíček 2 - Párová výuka | Threshold

Balíček 2 - Párová výuka

Soukromá výuka může probíhat v libovolné denní době, závisí jen na časových možnostech studenta a zvoleného lektora. Výuka probíhá zpravidla v prostorách jazykové školy nebo na pracovišti studenta, nově také online a ve výjimečných případech i u studenta doma.
 
"Páry" zpravidla nevytváříme, je třeba aby se zájemci o výuku domluvili předem.
 
Nabídka balíčků se vztahuje na běžné evropské jazyky, tedy: Aj, Nj, Rj, ŠP, FR, IT a Čj pro cizince. Výuku méně obvyklých nebo exotických jazyků pro Vás rádi zajistíme, cenovou kalkulaci Vám zašleme na základě poptávky. Poptávky zasílejte na: kurzy@threshold.cz,  dotazy Vám rádi zodpovíme na mobilním čísle +420 734 850 455.
 
Naši lektoři jsou profesionálové, kteří se výukou živí. Je pro nás proto důležité, aby měli stabilní zdroj příjmů, který nekolísá od měsíce k měsíci. Jestliže se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit naplánované lekce, je možné lekci  zrušit a naplánovat náhradní lekci v jiném termínu. Pokud lekci zrušíte více než 24 hodin před jejím začátkem, nebo v případě pondělní výuky ji zrušíte v pátek do 16.00, tak lekci neplatíte. O zrušení lekce prosím informujte lektora a zároveň i písemnou formou příslušného koordinátora kurzů, kontakty viz. výše.
 
Je důležité, abyste v každém měsíci odebrali minimálně 75% naplánované výuky. Pokud byste odebrali méně, tak Vám rozdíl mezi skutečně odebranou výukou a třemi čtvrtinami naplánované výuky propadá (tj. pokud např. z plánovaných 4 lekcí v měsíci odeberete pouze 2, tak Vám v daném měsíci budou z rozpočtu odečteny 3 lekce, tj. 75 % plánované výuky).