Proces zajištění výuky | Threshold

Proces zajištění výuky

Proces zajištění výuky

.….aneb jak dobře zorganizovat a zajistit kurz

Není nad dobrý plán. Za pečlivou organizací a hladkým průběhem jazykové výuky stojí naši koordinátoři ve spolupráci s metodiky a dalšími členy týmu. Krok za krokem vás provedeme procesem, jak pro klienty na základě jejich požadavků a potřeb sestavujeme plán výuky.

 • vstupní testování – komplexní jazykový audit
  • písemné / ústní / on-line
 • příprava osnov a zajištění studijních materiálů na základě
  • specifikace obsahového zaměření
  • časové dotace výuky
  • zjištění znalostní úrovně studentů
 • lektorské zajištění a metodická podpora
 • průběžné monitorování pokroku, tj. pravidelné testování a hodnocení studentů
  • semestrální / roční
  • na závěr vzdělávacího projektu
 • možnost složení mezinárodně uznávané zkoušky ve svých prostorách / v jazykové škole
  • City & Guilds – angličtina
  • TOEIC – angličtina
  • WiDaf – němčina
  • TFI – francouzština
 • zpětná vazba na výuku / kontrola kvality výuky
  • hospitace
  • dotazníky spokojenosti
  • průzkumy spokojenosti
  • zpětná vazba od studentů / HR
 • organizační zajištění výuky - jedna kontaktní osoba pro studenty i pracovníky HR
  • individuální přístup
  • zkušenosti
  • kontinuita / snadná a přehledná komunikace
 • administrativní podpora a pravidelný reporting
  • reporting docházky
  • sledování pokroku studentů
  • čerpání finančního rozpočtu / hodinové dotace
  • probraná látka
  • výsledky testů, případně ústní hodnocení lektora
  • další reporty dle požadavků zadavatele
  • on-line dostupnost všech informací o výuce prostřednictvím informačního systému