Metodika výuky | Threshold

Metodika výuky

Bez úzké spolupráce našich lektorů s metodiky, kteří vytvářejí finální podobu a náplň výuky, bychom vám nemohli poskytnout zvolený kurz na profesionální úrovni. Bez ohledu na to, nakolik je propracovaná filozofie školy a průběh výuky, klient je po většinu času v rukou lektora.

Metodici jazykové výuky

Metodickou stránku jazykové výuky, její přípravu a kvalitu spolu s výběrem lektorů u nás zajišťuje tým metodiků a vedoucích jednotlivých jazykových sekcí. Mají vysokoškolské vzdělání, příslušnou kvalifikaci a dlouholetou praxi v oblasti jazykového vzdělávání. Součástí týmu jsou i rodilí mluvčí daných jazyků, což se nám v praxi velmi osvědčuje při spolupráci se zahraničními lektory.

Metodika výuky - komunikativně lexikální přístup

  • využívá množství různorodých aktivit, jež simulují běžné situace pracovního dne
  • v rámci těchto aktivit je důraz kladen na personalizaci
  • v centru výuky je student, role lektora je do značné míry omezena do pozice moderátora, který studenty kurzem provází, organizuje jej a předkládá studentům stimuly k rozvoji jejich jazykových znalostí
  • cizince vyučujeme přímou metodou s maximálním využitím cílového jazyka nebo s pomocí jejich rodné řeči, např. výuka španělštiny prostřednictvím polštiny