Kurzy šité na míru | Threshold

Kurzy šité na míru

Pro naše firemní klienty se vždy snažíme najít řešení jazykové výuky, tak aby co nejvíce odpovídala specifickým potřebám dané instituce. Denně se setkáváme s různými odvětvími podnikání a každé je svým způsobem specifické. Z toho důvodu nabízíme možnost přizpůsobit koncepci jazykové výuky a obsah jazykových kurzů přesným specifickým potřebám našich klientů.

Upřednostňujete individuální přístup?

Chtěli byste raději kurz na míru oproti tématům tradičně vypsaným?

Rádi byste výuku zaměřili přesně na problematiku vaší firmy?

Máte speciální požadavky na obsah kurzu a rádi byste zapojili interní firemní materiály do výuky?

 

Rádi pro Vás zajistíme kurz dle vašich přání a potřeb na míru. Zároveň lze všechny veřejně vypsané kurzy modifikovat a přizpůsobit problematice vašeho podnikání. S konkrétními představami o kurzu se můžete obrátit na kurzy@threshold.cz

Přínosy kurzů na míru

 • Vaši zaměstnanci studují zejména to, co následně využijí při své práci
 • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • Zlepšení interní komunikace v mezinárodním týmu
 • Zvýšení motivace a kvalifikace zaměstnanců a následné zlepšení jejich pozice v konkurenčním prostředí.
 • Kvalitnější pracovní výkony v oblasti komunikace se zahraničními dodavateli, odběrateli, kolegy či nařízenými

Jak se o vás postaráme?

Analyzujeme potřeby vašich studentů

 • Seznámíme se detailně s vašimi požadavky na organizaci a s požadavky na obsah a strukturu výuky
 • Analyzujeme specifika cílových skupin dle zaměření a formy výuky
 • Společně stanovíme cíle programu

Připravíme vše nezbytné

 • Připravíme veškeré studijní plány a rozvrh studijních skupin
 • Připravíme modelové situace a případové studie na míru skupině
 • Přizpůsobíme materiály a formu zvyklostem a požadavkům klienta
 • Vybereme lektora s příslušnou odbornou praxí
 • Zvolíme vhodné studijní metody

Vyhodnotíme úspěšnost kurzu

 • Zaměříme se na přenos dovedností do praxe
 • Podpoříme účastníky individuální konzultací
 • Poskytneme průběžnou a celkovou zpětnou vazbu s doporučením pro další studium
 • Zajistíme a vyhodnotíme průzkum spokojenosti studentů s výukou a lektorem

Proč zvolit kurzy na míru

Kurzy na míru jsou ideální variantou v situacích, při kterých je potřeba přizpůsobit obsah výuka nárokům pracovních týmů nebo zavedenému firemnímu systému vzdělávání. Tyto kurzy jsou vytvořeny na základě požadavků klienta, který doporučí témata. Naši metodici pak odborně připraví podrobnou osnovu kurzů s časovým rozvrhem. U kurzů na míru zajistíme rozřazení zaměstnanců podle vstupní úrovně znalostí, hodnocení, případně i závěrečné testování.

Proč se nechat omezovat limitovaným výběrem…? Přijďte k nám a my Vám splníme veškeré přání a požadavky.

Pomůžeme vám sestavit kurzy pro vaše zaměstnance tak, aby co nejvíce odpovídali tomu, co budou nadále využívat při práci.

Kdy zvolit kurzy na míru

 • Kdykoli budete mít pocit, že chcete něco víc, co přímo odpovídá vašim potřebám
 • Pokud chcete realizovat ucelený vzdělávací program, dle vašich přání a představ
 • Pokud chcete využít individuální přístup při realizaci vzdělávacího programu respektujícího požadavky vaší firmy