| Threshold

Become a member of our team!

New semester almost starts and we are looking for qualified teachers.

Nový web

Konečně je ke spuštění téměř připraven nový web naší jazykové školy.

Profil společnosti

„Jazykovou školu Threshold Training Associates jsem založila hned po absolvování magisterského studia anglistiky a bohemistiky na FFUK v roce 1995, společně s britským obchodním partnerem. Jméno školy odráží tehdejší záměr partnera zůstat v kontaktu s Anglií a angličtinou a mojí potřebu vnést do názvu i podnikání český rozměr, což se mi podařilo ve formě legendy o založení Prahy.  Od r. 2005 vedeme Threshold s manželem. Kvalita jazykových služeb je pro nás prvořadá, v této oblasti se angažujeme i nad rámec naší školy prací pro Asociaci certifikovaných jazykových škol (ACERT), kde jsme oba certifikovanými inspektory. Společně s naším týmem věnujeme škole hodně času a energie a velmi si ceníme našeho dobrého jména u klientů, lektorů i u konkurence.“

Zaměřujeme se především na firemní klientelu, ale vyučujeme rovněž v kurzech pro veřejnost. Specializujeme se na výuku všeobecného, akademického, obchodního a profesního jazyka.

Nabídka našich kurzů a služeb vychází z požadavků a potřeb klientů a navrhujeme takové vzdělávací programy, které motivují studenty k dosažení výsledků a zaručují rychlý posun ve výuce.

Starat se o vás bude náš profesionální tým, jehož cílem je váš pokrok, spokojenost a prvotřídní zážitek z lekcí.

Mezi našimi zákazníky je mnoho prestižních společností, menších, středních i těch velkých, pro které často jako výhradní školitel flexibilně zajišťujeme služby s celorepublikovým pokrytím. Dlouhodobá spolupráce s řadou z nich je potvrzením naší kvality.

Naším posláním je poskytovat konzistentní, dlouhodobé a vysoce kvalitní jazykové služby všem našim studentům. Být respektovaným partnerem pro naše klienty a důvěryhodným a vyhledávaným zaměstnavatelem pro učitele. Spolupracovat, pokud je to možné, s dalšími jazykovými školami, abychom zlepšili kvalitu naší práce a zvýšili status naší profese.

Věříme, že znalosti získané v jazykové škole Threshold jsou obohacením života našich studentů a přispívají k postupu v jejich profesní kariéře.

Nezapomeňte, že stejně jako u většiny vědomostí,
je důležité získané znalosti cizího jazyka používat,
nebo o ně přijdete ☺.

S úctou Mgr. Jitka Blažková, ředitelka školy